SK EN
Kalendár Zažili sme Naše úspechy Povedali o nás

Súťaž – vnútorný poriadok školy

Študenti gymnázia sa oboznamovali s vnútorným poriadkom školy tento školský rok trochu netradične – súťažne. Najprv boli študenti oboznámení so zmenami vo vnútornom poriadku školy svojimi triednymi učiteľmi. Po triednickej hodine s touto náplňou nasledoval dvojhodinový blok vyhradený pre skupinovú súťaž. Študenti boli náhodne rozdelení do dvanástich skupín (každá skupina mala zástupcu z každého ročníka), ktoré si následne vyžrebovali jednu zo štyroch oblastí týkajúcich sa vnútorného poriadku školy. Úlohou skupín bolo pripraviť plagát týkajúci sa danej témy, ktorý by čo najvýstižnejšie a najjednoduchšie vysvetľoval pravidlá danej oblasti. Pridanou hodnotou bolo, ak skupina zapojila aj svoju tvorivosť a pripravila vizuálne nápaditý plagát. V závere si všetky skupiny mohli v dočasnej galérii plagátov, zriadenej v telocvični, prezrieť práce ostatných skupín a zahlasovať za prácu, ktorá sa im najviac páčila. Všetky práce sú dočasne vystavené v priestoroch školy.

< späť