SK EN
Čo je BESST? Triedy Motivačný systém Prijímacie konanie Maturita

I.A

Triedny učiteľ: Ing. Rastislav Rehák


II.A

Triedny učiteľ: Mgr. Diana Drličková


III.A

Triedny učiteľ: Mgr. Natália Jedličková


IV.A/M

Triedny učiteľ: P.G.C.E. Hayley Turner


V.A/M

Triedny učiteľ: Mgr. Andrej Krajčovič