SK EN
Čo je BESST? Triedy Motivačný systém Prijímacie konanie Maturita

O štúdium v prvom ročníku Súkromného bilingválneho gymnázia BESST, Limbová 3, Trnava sa môže pre školský rok 2020/2021 uchádzať  žiak, ktorý v školskom roku 2019/2020 navštevuje

ôsmy ročník základnej školy, alebo

deviaty ročník základnej školy, alebo

terciu alebo kvartu osemročného gymnázia

(tretí alebo štvrtý ročník gymnázií s osemročným študijným programom).

 

 

Žiaci ôsmeho alebo deviateho ročníka základnej školy musia do 20.2.2020 podať prihlášku na strednú školu a v termíne od 25.3.2020 – 15.4.2020 vykonať prijímaciu skúšku . Termín prijímacej skúšky, ktorou je test na overenie špeciálnych zručností a schopností, bude spresnený vo februári 2020.

 

Žiaci tercie a kvarty osemročných gymnázií musia podať žiadosť o prestup

a úspešne vykonať rozdielovú skúšku, ktorú riaditeľka školy určuje vykonať formou prijímacej skúšky, ktorou je test na overenie špeciálnych zručností, schopností a nadania.

 

V prípade záujmu o ďalšie informácie ohľadom prestupových skúšok kontaktujte školu

na t.č. 0905 460 413  alebo emailom na srnakova@besst.sk.