SK EN
Kalendár Zažili sme Naše úspechy Povedali o nás

Študentské voľby

Dňa 25.10.2018 sa na pôde nášho gymnázia konali tzv. študentské voľby, v rámci ktorých si žiaci mohli reálne vyskúšať voľbu jednotlivých poslancov a primátorov miest, podľa volebného obvodu, do ktorého patria na základe trvalého bydliska žiaka.

Žiaci teda volili a krúžkovali aktuálnych kandidátov, keďže voľby poslancov a primátorov do obecných zastupiteľstiev sa blížia.

Napriek tomu, že naša škola sa do projektu študentských volieb zapojila už po druhý krát, pre niektorých žiakov to bola premiéra, ktorú si užili a získali novú skúsenosť a poznanie občianskej zodpovednosti.

Mr. Andrej

< späť