SK EN
Kalendár Zažili sme Naše úspechy Povedali o nás

Prvý deň školského roka 2018/2019

Po, verím, že príjemnom lete a dvojmesačnom oddychu sa študenti gymnázia opäť zišli, aby mohli spoločne odštartovať ďalšiu etapu svojej cesty k úspešnej budúcnosti. Kvôli nepriaznivému počasiu sa študenti zhromaždili, netradične, v školskej telocvični, kde ich čakalo oficiálne otvorenie nového školského roka. Po štátnej hymne sa študentom prihovorila riaditeľka školy. Vo svojom príhovore privítala všetkých študentov a predstavila nových učiteľov a triednych učiteľov. Samostatnú pozornosť venovala piatakom, pre ktorých to je posledný začiatok školského roka na našej škole, a prvákom, pre ktorých je to naopak prvá skúsenosť. Ale aj študenti ostatných tried si v príhovore mohli vypočuť povzbudenia určené práve pre ich ročník. Po príhovore sa študenti aj so svojimi triednymi učiteľmi presunuli do tried, kde pokračoval úvodný deň už v užšom kruhu.

< späť