SK EN
Kalendár Zažili sme Naše úspechy Povedali o nás

3. september 2019 - školské aktivity

Učitelia pripravili žiakom úvod do školského roka v podobe aktivít, ktoré boli úzko spojené s morálnymi hodnotami. Žiaci

boli rozdelení do skupín, v rámci ktorých sa počas dňa presúvali na rôzne stanovištia. Na každom stanovišti bol učiteľ,

ktorý aktivitu sprevádzal. Študenti mali možnosť rozbehnúť svoje mozgové závity po dvojmesačnej pauze. Aktivity

zahŕňali - usporadúvanie časovej priamky tak, aby boli zahrnutí všetci členovia skupiny, pripomínanie si našich morálnych

kvalít rôznymi formami, taktiež zaujímavé zážitky z prázdnin a mnoho ďalších aktivít... :)

Záverom dňa bol popquiz pripravený Mr. Rasťom o rôznych témach od hudby a filmov, až po všeobecný rozhľad. Súťažili nie

len skupiny žiakov proti sebe, ale aj samotní učitelia. Pointou tohto dňa bolo pripraviť žiakom zaujímavý a edukačný,

avšak zábavný štart do školy.

< späť