SK EN
Kalendár Zažili sme Naše úspechy Povedali o nás

BESSTed

Tohtoročná téma, #nanašejceste naozaj zhrnula náš ročný BESSTed večer. Naše najnovšie prírastky do školskej rodiny,

žiaci prvého a druhého ročníka,naozaj ukázali, ako ďaleko prišli za menej ako rok.Z nádherného čarodejníckého sveta Harryho

Pottera k znečisteniu a plastom v našich oceánoch. Naši stredoškolskí študenti nám ukázali,aký silný vie byť vplyv slov.

Zdieľanie ich myšlienok a nápadov bola neľahká úloha, ale čelili tejto výzve s vyspelosťou, múdrosťou a humorom. Naozaj

urobili ich rodičov a učiteľov hrdými.

< späť