SK EN
Kalendár Zažili sme Naše úspechy Povedali o nás

Uprac si lavicu!

Gymnázium zahájilo Nový rok zimno-jarným upratovaním. Žiaci si upratali lavice, skrinky a vytvorili cestu novým nápadom. Na hodine sme si vypracovali SWOT analýzu našich silných a slabých stránok, aby sme sa motivovali, dosiahli svoj potenciál a uspeli v našich cieľoch. Pozitívny štart ďalšieho fantastického polroku!

< späť