SK EN
Kalendár Zažili sme Naše úspechy Povedali o nás

Deň zdravia

Posledný deň polroka sme chceli našim žiakom ukázať integrované kurikulum v praxi a preto sme sa rozhodli zorganizovať Health Day. Cieľom našich aktivít bolo predstaviť integrované kurikulum v prvom ročníku. Naši prváci sa učili o zdravom životnom štýle na hodinách biológie i angličtiny a preto tak boli hlavnými aktérmi celého podujatia. Pre svojich spolužiakov si pripravili prezentácie, aplikácie i ochutnávku zdravého jedla. Všetci sme sa zabavili.      

< späť