SK EN
Kalendár Zažili sme Naše úspechy Povedali o nás

Genetické laboratórium

V piatok 15.2. 2018 k nám zavítalo dlho očakávane genetické laboratórium. Žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka tak mohli svoje poznatky z genetiky využiť v praxi. Spolu sme sa pozreli na klonovanie, génové inžinierstvo i pôvod človeka prostredníctvom pútavých prednášok. V praktickej časti si študenti vyskúšali hľadanie páchateľa na základne vzoriek DNA. Mali tak možnosť pracovať s mikropipetami, odstredivkou, špeciálnymi enzýmami i farbivami, ktoré sa využívajú v kriminalistike. Páchateľa sa nám na koniec podarilo identifikovať, z čoho mali študenti radosť.

< späť