SK EN
Kalendár Zažili sme Naše úspechy Povedali o nás

Anglo-americká univerzita

Naše gymnázium dnes navštívila návšteva z The Anglo-American University z Prahy a porozprávali nám o univerzitnom živote. Dozvedeli sme sa o rôznych programoch, ktoré univerzita ponúka, od podnikania cez psychológiu až po právo. Každý si môže nájsť, čo by rád študoval. Inštitút spolupracuje s The University of London, ktorá ponúka širokú sieť podpory a zdrojov, ale štúdium v Prahe ponúka študentom štúdium v skupinách s malým počtom žiakov. Univerzita tiež ponúka štúdijné programy, Erazmus+ a ďalšie možnosti.

< späť