SK EN
Kalendár Zažili sme Naše úspechy Povedali o nás

Prvý deň v školskom roku 2017/2018

V pondelok 4.9.2017 sme na škole slávnostne otvorili nový školský rok. Študenti si najprv vypočuli príhovor pani riaditeľky. Pani riaditeľka povzbudila študentov, aby naplno využívali možnosti na akademický a osobnostný rozvoj, ktoré sa im v škole snažíme poskytnúť s cieľom vychovať z nich osobnosti pre 21. storočie. Po príhovore sa študenti presunuli so svojimi triednymi učiteľmi do tried. Noví študenti využili tento čas na spoznanie sa a „starí“ mali priestor na zdieľanie zážitkov z prázdnin. Prajeme všetkým študentom krásny, inšpiratívny a naplnený školský rok, aby si v jeho závere mohli povedať, že sú opäť bližšie k cieľu stať sa osobnosťami pre 21. storočie.

< späť