SK EN
Kalendár Zažili sme Naše úspechy Povedali o nás

Slávnostná ceremónia DofE

V štvrtok 2.11.2017 sa Ema S., prvá úspešná absolventka programu Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu z Gymnázia BESST, zúčastnila slávnostného odovzdávania ocenení. Táto ceremónia sa konala v Bratislave, v historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky.

Päťdesiattri mladých ľudí zo všetkých kútov Slovenska prekonavších samých seba a zvládnuvších výzvy, ktoré im program v oblastiach športová aktivita, rozvoj talentu, dobrovoľnícka činnosť a dobrodružná expedícia priniesli, si prevzalo cenu z rúk veľvyslanca Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska Andrewa Gartha a Branislava Kleskeňa, spoluzakladateľa a predsedu Správnej rady DofE.

Ceremónia bola o to slávnostnejšia, že týchto úspešných absolventov bronzovej a striebornej úrovne prišla navštíviť a svojimi slovami podporiť a povzbudiť aj jeho kráľovská výsosť princ Edward, syn zakladateľa Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu. Študenti sa po ukončení oficiálnej časti odovzdávania ocenení mali možnosť s princom Edwardom stretnúť aj osobne.

Určite si drvivá väčšina zúčastnených odnášala zo stretnutia s jeho kráľovskou výsosťou  pozitívne dojmy a pocity. A rovnako tak z celej slávnostnej ceremónie. Verím, že Ema nie je jedinou študentkou Gymnázia BESST, ktorá dostane toto ocenenie, pretože do programu sú zapojení ďalší žiaci našej školy a program je otvorení aj pre nových záujemcov z radov našich študentov.

Mr. Juraj

dofe_BA.jpg
< späť