SK EN
Kalendár Zažili sme Naše úspechy Povedali o nás

Sprav niečo dobré

Rodina gymnázia BESST sa tento týždeň spájala prostredníctvom dobroty. Žiaci prijali úlohu “Tajného Ježiška” a priniesli svojim spolužiakom drobnosti, aby sa odvďačili za ich priateľstvo. Triedni učitelia priniesli malé darčeky a poznámky, aby ocenili svojich žiakov. Bol to krásny deň plný úcty a vďaky, ktorú k sebe prechovávame.

Ms. Hayley

< späť