SK EN
Čo je BESST? Triedy Motivačný systém Prijímacie konanie

Naše semináre z dejepisu

Na hodinách seminára z dejepisu preberáme, a zároveň opakujeme, veľmi špecifické témy. Cieľom žiakov je pripraviť sa zodpovedne na maturitnú skúšku z predmetu dejepis. Z tohto dôvodu moji študenti aktívne pracujú na témach, ktoré sme si spoločne určili.

Jednou z mnohých bola aj téma: Kultúra starovekého Egypta, v rámci ktorej žiaci IV.A vytvorili práce o egyptskom písme, architektúre, respektíve náboženstve.

S nasadením a prístupom študentov som veľmi spokojný, a myslím, že ich hodiny seminára z dejepisu bavia.

Želám teda veľa šťastia pri maturitnej skúške.

Mr. Andrej