SK EN
Čo je BESST? Triedy Motivačný systém Prijímacie konanie

Začiatok školského roka

Tak nám opäť začal nový školsky rok 2017 – 2018. Všetci sme sa po dlhšom čase opäť stretli, zvítali, a už teraz sa tešíme na to, čo nám tento školský rok, po tom náročnom, minuloročnom, prinesie.

Ja, ako triedny učiteľ IV.A/M želám všetkým mojim, ale aj ostatným žiakom gymnázia, veľa osobných a profesionálnych úspechov v školskom roku 2017 – 2018.

Mr. Andre