SK EN
Čo je BESST? Triedy Motivačný systém Prijímacie konanie

Prednáška k problematike: Konkurencia na trhu práce alebo ako si úspešne vybrať univerzitu

V stredu 23.01.2019, k nám zavítal veľmi milý hosť. Bol nim Martin M. z webového portálu profesia.sk. Pre študentov štvrtého a piateho ročníka nášho gymnázia urobil prednášku, spojenú s veľmi prehľadnou prezentáciou, o reálnom stave na slovenskom pracovnom trhu, o zručnostiach, ktoré musí mať absolvent, aby si úspešne našiel svoje budúce zamestnanie a o konkurencii na slovenskom a svetovom pracovnom trhu.

Ku študentom sa tak dostali veľmi dôležité a praktické informácie, ktoré im môžu v budúcnosti veľmi pomôcť.

Prezentácia SCIO – testy všeobecných študijných predpokladov

Dnes, 14.11.2018 sme absolvovali spoločnú prezentáciu o SCIO testoch všeobecných študijných predpokladov, ktoré sú na mnohých fakultách dnešných univerzít v Českej republike a na Slovensku akceptované ako prijímacie pohovory. Študenti IV. A V. ročníka sa zaujímali o podmienky, termíny, registráciu a univerzity, ktoré dané testy akceptujú. Prezentáciu viedol odborník z centra SCIO, takže študenti mali kvalitné informácie hneď z prvej ruky.

Mr. Andrej

MUN

Zhanna, Sasha, Serena, Katya, Sylvia and Peter all took part in the ZILINA MUN 2018 event from the 19th -21st of April representing the Republic of France and our school at this prestigious multinational Model United Nations competition.  It was a thoroughly enjoyable and worthwhile experience that each student really thrived in and they were also able to meet and work with students ranging from Palestine to Russia.  The event took place at the City Hall of Zilina and some very outstanding speaking performances took place from the students from the various schools represented with a particular highlight being Serena picking up the award for most valuable delegate in her debating committee of the World Trade Organisation (WTO).  I was very proud of the hard work our students put into their research and were able to display their speaking and debating skills at this event. 

Triednické hodiny v IV. A/M

Každý utorok mávame spoločne triednicke hodiny, na ktorých sa ako trieda pravidelne stretávame a riešime naše aktuálne problémy.

Rozprávame sa o detailoch realizácie našej stužkovej, o študijných výsledkoch alebo si pripravujeme triedu k vianočným sviatkom.

Spoločne strávený  čas je myslím vhodný priestor na to, aby sme sa vždy mohli otvorene porozprávať, povedať, čo nás trápi alebo teší, či len tak prežívať veci spolu.

Mr. Andrej

Michala a jej študijný rok v zahraničí

Dobrý deň

Chcel by som Vám predstaviť Michalu. Študentku mojej triedy, ktorá absolvovala posledný školský vyučovací rok v zahraničí. Bola v Kanade, a tá jej umožnila rozvinúť jej nespochybniteľný talent a životné skúsenosti.

V piatok, v rámci svojej prednášky všetkým študentom porozprávala aký zaujímavý a zároveň náročný bol jej rok mimo Slovenskú republiku. Miška sa so študentami podelila o svoje dojmy a pocity, ktoré zažila počas svojho študijného pobytu.

Jej vstup v rámci celého dňa bol veľmi príjemným spestrením a všetkým žiakom sa páčil, čo ocenili obrovským potleskom.

Mr. Andrej

Začiatok školského roka

Tak nám opäť začal nový školsky rok 2017 – 2018. Všetci sme sa po dlhšom čase opäť stretli, zvítali, a už teraz sa tešíme na to, čo nám tento školský rok, po tom náročnom, minuloročnom, prinesie.

Ja, ako triedny učiteľ IV.A/M želám všetkým mojim, ale aj ostatným žiakom gymnázia, veľa osobných a profesionálnych úspechov v školskom roku 2017 – 2018.

Mr. Andre