SK EN
Čo je BESST? Triedy Motivačný systém Prijímacie konanie Maturita

I.A

Triedny učiteľ: P.G.C.E. Matthew Harrison


II.A

Triedny učiteľ: Mgr. Jana Struhárová


II.B

Triedny učiteľ: Mgr. Natália Jedličková


III.A

Triedny učiteľ: P.G.C.E. Hayley Turner


IV.A/M

Triedny učiteľ: Mgr. Andrej Krajčovič