SK EN
Čo je BESST? Triedy Motivačný systém Prijímacie konanie Maturita
 

VÝSLEDKY PREDtESTOVANIA

Výsledky testu na overenie talentu zo dňa 7. 2. 2018 v PDF

 

PREDTESTOVANIE

Zaujímaš sa o štúdium na našom gymnáziu? Pozývame ťa na PREDTESTOVANIE k prijímacím skúškam, ktoré sa uskutoční 7. 2. 2018. Registračný formulár na predtestovanie 7. 2. 2018.

Predtestovanie je bezplatné, nezaväzuje ťa podať si prihlášku na SBG BESST. Slúži na zistenie počtu záujemcov.


O štúdium v prvom ročníku Súkromného bilingválneho gymnázia BESST, Limbová 3, Trnava sa môže uchádzať žiak, ktorý v školskom roku 2017/2018 navštevuje

  • ôsmy ročník základnej školy, alebo
  • deviaty ročník základnej školy, alebo
  • terciu alebo kvartu osemročného gymnázia

(tretí alebo štvrtý ročník gymnázií s osemročným študijným programom).


Žiaci ôsmeho alebo deviateho ročníka základnej školy musia do 20.2.2018 podať prihlášku na strednú školu a 28.3.2018 vykonať prijímaciu skúšku – viď kritériá na prijatie do 1. ročníka.

Žiaci tercie a kvarty osemročných gymnázií musia podať žiadosť o prestup a úspešne vykonať rozdielovú skúšku, ktorú riaditeľka školy určuje vykonať formou prijímacej skúšky.

V prípade záujmu o ďalšie informácie ohľadom prestupových skúšok kontaktujte školu na t.č. 0905 460 413  alebo emailom na srnakova@besst.sk.

Kritériá na prijatie do 1. ročníka

Registračný formulár na predtestovanie 7. 2. 2018