SK EN
Čo je BESST? Triedy Motivačný systém Prijímacie konanie Maturita

Motivačný systém

Svedomitým prístupom, ale aj plnením zaujímavých úloh sa počas školského roka usilujem o to, aby som mohol byť súčasťou víťazných kategórií a zároveň získať k tomu prináležiace odmeny. Stretávam sa s úlohami z rôznych oblastí – od čítania slovenskej či anglickej literatúry, cez návštevy hradov a zámkov, divadiel a kín až po návštevy rôznych miest. Postupne získavam body a ocenenia.

Pravidlá motivačného systému v PDF


Trieda mesiaca December

II.A

 

Žiaci mesiaca november

 
 

Trieda mesiaca november

III.A

 

Žiaci mesiaca november

 
 

Trieda mesiaca Október

III.A

 

Žiaci mesiaca Október