SK EN
Rozvrh krúžkov Krúžky
divadlo.jpg

DIVADLO

Utorok 7:50-8:20 (Ms. Miška)

Hoci divadlo nie je realita, ale imitácia reality, mnohé divadelné princípy dokážu obohatiť náš život. Tínedžeri potrebujú bezpečné miesto a o to sa (dosť optimisticky) snažím na mojich hodinách divadla. Prečo? Aby sme pocítili, aké to je, hrdo stáť pred obecenstvom, aby sme získali pochopenie ako prostredníctvom slov vzbudiť v druhých vášeň a oheň a zároveň zdvorilo vyjadrili svoje názory, aby sme so sebavedomím a sebaláskou zaobchádzali ako s potrebou. Aby sme vnímali všetky naše údy, zmysly, emócie a vlastné ja. Ale čo je najdôležitejšie je, že ukázať, že všetci máme čo povedať a zaslúžime si byť vypočutí.

besst foto-424.jpg

Študentská spoločnosť

Štvrtok 15:00 (Mr. Matej)

Klub Študentská spoločnosť ponúka jedinečnú príležitosť získať v škole praktické podnikateľské zručnosti. Programom tohto klubu je založenie študentskej spoločnosti, vyrábanie a predaj reálnych produktov a služieb, s použitím skutočných peňazí.

Vedením spoločnosti žiaci získajú zručnosti 21. storočia, ako napríklad tímová spolupráca, zodpovednosť, flexibilita, vytrvalosť, podnikavosť, rozpočtovanie, predvídavosť, prispôsobovanie sa zmene, riešenie konfliktov v skupine, tvorivosť, schopnosť stíhať termíny, atď. potrebné pre ďalšie vzdelávanie ako aj pre budúci osobný a profesionálny život našich žiakov. Žiaci budú nadobúdať tieto zručnosti prístupom “učenie sa robením”, v súlade s metodikou programov združenia Junior Achievement.

rustina.jpg

Ruština

Utorok 15:05-15:35, (Ms. Zhanna)

Hodiny ruštiny na škole BESST sa zameriavajú nie len výučbu azbuky a jej písania, ale aj na spoznávanie kultúry, tradícii či jedla. Veľa študentov si mysli že ak je to Slovansky štát tak aj kultúra a tradície sú viac-menej podobne, ale nie je to tak. Žiačky, ktoré sú rodené Rusky, robia výučbu nie len zaujímavejšiu, ale aj praktickú, pretože prízvuk a výslovnosť sa lepšie spoznáva pri kontakte s native speakrom.

Besst-197.jpg

Debatovanie

Streda 15:00 (Mr. John)


Každotýždenné 30-minútové stretnutia budú zahŕňať nasledovné témy: prehľad debatných techník, prieskum rôznych druhov debatných súťaží/formátov, analýza elementov dobrej otváracej reči a ako oponovať a dekonštruovať argumenty, reč tela a projekcia hlasu – praktikum, diskusia o možných témach debát, prieskum a výskum tém na ktoré žiaci chcú debatovať, žiaci budú mať možnosť každý týždeň absolvovať cvičné debaty a na konci každého polroku sa bude konať debata medzi tímami s ostatnými žiakmi ako divákmi, víťazný tím dostane cenu. Cieľom tohto krúžku je rozvíjať rečnícke zručnosti ako aj logické uvažovanie žiakov a jeho aplikáciu.

japoncina.jpg

Japončina

Pondelok 15:00 (60 min), každý párny týždeň, (Ms. Nataly)

Klub japončiny študentov naučí nie len písať a čítať po japonsky, ale aj spoznať bohatú a rôznorodú japonskú kultúru. Študenti sa dozvedia niečo o kaligrafii, mýtoch, jedle, pop kultúre a móde a budú zapojení do aktivít spojených s touto krajinou a jej zvykmi. Prostredníctvom nášho klubu chceme hlbšie pochopiť a oceniť krásy japonskej kultúry.

turistika kruzok.jpg

Turistika

2x do roka (Mr. Julo)

Veľa ľudí sa s tebou rado porozpráva o prírode a dobrodružstvách. Už menej ľudí sa s tebou bude rozprávať ak im prezradíš aké dobrodružstvá máš plánuješ ty sám. Ešte menej ľudí by bolo vôbec ochotných pomôcť ti tieto aktivity zrealizovať. Ja ťa na takéto dobrodružstvo pozývam. Pridáš sa?