SK EN
Čo je BESST? Triedy Motivačný systém Prijímacie konanie

Prednáška k problematike: Konkurencia na trhu práce alebo ako si úspešne vybrať univerzitu

V stredu 23.01.2019, k nám zavítal veľmi milý hosť. Bol nim Martin M. z webového portálu profesia.sk. Pre študentov štvrtého a piateho ročníka nášho gymnázia urobil prednášku, spojenú s veľmi prehľadnou prezentáciou, o reálnom stave na slovenskom pracovnom trhu, o zručnostiach, ktoré musí mať absolvent, aby si úspešne našiel svoje budúce zamestnanie a o konkurencii na slovenskom a svetovom pracovnom trhu.

Ku študentom sa tak dostali veľmi dôležité a praktické informácie, ktoré im môžu v budúcnosti veľmi pomôcť.