SK EN
Čo je BESST? Triedy Motivačný systém Prijímacie konanie

Verbálna a neverbálna komunikácia

Študenti III.A sa posledné dva aprílové týždne na hodinách slovenského jazyka venovali téme verbálnej a neverbálnej komunikácie. Pracovali v skupinách na vlastných projektoch, prostredníctvom ktorých mali čo najpútavejšie a najzrozumiteľnejšie priblížiť túto problematiku ostatným spolužiakom. Študenti sa tejto úlohy zhostili zodpovedne a pripravili informačné bloky v rozsahu od 25 do 45 minút, naplnené pre mnohých novými informáciami a zaujímavými praktickými úlohami, vďaka ktorým sa zúčastnení mohli zlepšiť vo verbálnej i neverbálnej komunikácii. Študenti tak majú úspešne za sebou prvý krok k schopnosti lepšie a efektívnejšie komunikovať verbálne aj neverbálne. Verím, že ich táto téma zaujala, a že v rozvoji týchto oblastí budú pokračovať aj každý individuálne, keďže je to devíza do života.


Mr. Juraj