SK EN
Čo je BESST? Triedy Motivačný systém Prijímacie konanie

Medzikultúrni lídri

Byť lídrom neznamená byť najlepším, ale inšpirovať druhých k tomu, aby dosiahli svoj plný potenciál, o spolupráci a úcte voči rôznorodým ľuďom.

Študenti III.A si to vyskúšali na vlastnej koži na hodinách globálnych perspektív počas dvojhodinového projektu, kde sa sa učili sa správať ako keby patrili k iným kultúram. Skúšali si podnikanie a dokonca sa učili nový jazyk!

Jeden tím bol z Na a druhý zo Za. Najskôr sa naučili vlastnú kultúru a potom mali za úlohu zistiť kultúrne detaily druhého tím prv, než mohli s nimi uzatvoriť obchod.

Ako sa žiaci snažili si osvojiť nové pravidlá, narazili na úskalia medzikultúrnej komunikácie, debatovali o výzvach, ktorým musia čeliť v skutočnom svete a nakoniec spolupracovať, aby našli riešenie.

Pre inšpiráciu – Zhanna a Sasha boli zapálené kultúrne líderky, učili sa kultúrne odtiene ešte pred hodinou a vysvetľovali ich svojim novým tímom.

Ms. Hayley