SK EN
Čo je BESST? Triedy Motivačný systém Prijímacie konanie

Hodina občianskej náuky v III.A

Na našich hodinách občianskej náuky, častokrát riešime aktuálne témy a ich vplyv na naše životy, pretože jedným z cieľov týchto hodín je vychovať občana, ktorý je rozhľadený, pozná aktuálne problémy svojej krajiny a vie, čo sa deje vo svete.

Naša posledná hodina bola preto venovaná výsledkom parlamentných volieb v Českej republike, v rámci ktorej študenti spoznali program jednotlivých politických strán, vyjadrovali svoje sympatie alebo nevôľu a zaujímali svoj občiansky postoj k voľbám aj v súvislosti s tým, že 4.11.2017 sa budú konať voľby do VÚC na území Slovenskej republiky.

Hodina bola zaujímavá a mnohí študenti sa naučili nové veci.

Mr. Andrej