SK EN
Čo je BESST? Triedy Motivačný systém Prijímacie konanie

Hodina občianskej náuky

Dnes sme na hodine Občianskej náuky zistili ako vznikli peniaze, aká je ich funkcia, na čo peniaze slúžia a aké formy peňazí v súčasnosti používame. Mnohí z nás si priniesli historické mince a bankovky a predstavili ich svojim spolužiakom.

Na záver sme si predstavili jednotlivé meny používané v dnešnom platobnom styku, ich vznik,vývoj,vzhľad a tiež postavenie v súčasnom kurzovom lístku. Takže každý z nás vie, ktorých krajinách sa používa a akú hodnotu má Euro, Dolár, Libra, Yen alebo Juan.

Hodinu sme si užili.

Mr. Andrej