SK EN
Čo je BESST? Triedy Motivačný systém Prijímacie konanie

Genetika na kolesách

Z našich tretiakov sa tento rok stanú profesionálni výskumníci. Na hodinách biológie sa venujeme genetike a preto sme sa zapojili do projektu Genetika na kolesách. Natočili sme video o vybranom genetickom probléme a dostali sme sa do finálneho výberu škôl, ktoré navštívia vedci aj s pojazdným genetickým laboratóriom. Na ich príchod a pokusy sa veľmi tešíme.

Ms. Nataly