SK EN
Čo je BESST? Triedy Motivačný systém Prijímacie konanie

Prednáška k problematike: Konkurencia na trhu práce alebo ako si úspešne vybrať univerzitu

V stredu 23.01.2019, k nám zavítal veľmi milý hosť. Bol nim Martin M. z webového portálu profesia.sk. Pre študentov štvrtého a piateho ročníka nášho gymnázia urobil prednášku, spojenú s veľmi prehľadnou prezentáciou, o reálnom stave na slovenskom pracovnom trhu, o zručnostiach, ktoré musí mať absolvent, aby si úspešne našiel svoje budúce zamestnanie a o konkurencii na slovenskom a svetovom pracovnom trhu.

Ku študentom sa tak dostali veľmi dôležité a praktické informácie, ktoré im môžu v budúcnosti veľmi pomôcť.

Prezentácia SCIO – testy všeobecných študijných predpokladov

Dnes, 14.11.2018 sme absolvovali spoločnú prezentáciu o SCIO testoch všeobecných študijných predpokladov, ktoré sú na mnohých fakultách dnešných univerzít v Českej republike a na Slovensku akceptované ako prijímacie pohovory. Študenti IV. A V. ročníka sa zaujímali o podmienky, termíny, registráciu a univerzity, ktoré dané testy akceptujú. Prezentáciu viedol odborník z centra SCIO, takže študenti mali kvalitné informácie hneď z prvej ruky.

Mr. Andrej

Návšteva protinacistického bunkra BS 8 v Petržalke

Pri príležitosti 100-ho výročia vzniku 1.Československej republiky sa žiaci tretieho a štvrtého ročníka zúčastnili exkurzie, v rámci ktorej sme navštívili protinacistický bunker BS 8 – súčasť komplexu pásma pohraničných československých pevností, vybudovaného proti hitlerovskému Nemecku, ako snaha 1. Československej republiky o ochranu vlasti. Žiaci tiež navštívili cintorín Československých hrdinov prvej svetovej vojny a pozreli si imitáciu železnej opony.

Exkurzia bola veľmi zaujímavá aj preto, že žiaci mohli vidieť autentický bunker z danej doby a prežiť chvíle podobné tým, ktoré prežívali československí vojaci i občania ČSSR.

Žiaci jednotlivých ročníkov boli veľmi spokojní a získali ucelenejší pohľad na dobu, v ktorej sa Československá republika nachádzala tesne pred II. Svetovou vojnou a počas studenej vojny.

Mr. Andrej

IV.A/M First day

After a relaxing summer it was wonderful to be reunited with my class! They all looked fantastic in their uniforms and made me really look forward to spending the year ahead with them on new adventures. However, I was somewhat disappointed as during the course of the summer months they have all seemed to have grown considerably and now I am the shortest in my class! Apart from that it was a very happy morning!

Verbálna a neverbálna komunikácia

Študenti III.A sa posledné dva aprílové týždne na hodinách slovenského jazyka venovali téme verbálnej a neverbálnej komunikácie. Pracovali v skupinách na vlastných projektoch, prostredníctvom ktorých mali čo najpútavejšie a najzrozumiteľnejšie priblížiť túto problematiku ostatným spolužiakom. Študenti sa tejto úlohy zhostili zodpovedne a pripravili informačné bloky v rozsahu od 25 do 45 minút, naplnené pre mnohých novými informáciami a zaujímavými praktickými úlohami, vďaka ktorým sa zúčastnení mohli zlepšiť vo verbálnej i neverbálnej komunikácii. Študenti tak majú úspešne za sebou prvý krok k schopnosti lepšie a efektívnejšie komunikovať verbálne aj neverbálne. Verím, že ich táto téma zaujala, a že v rozvoji týchto oblastí budú pokračovať aj každý individuálne, keďže je to devíza do života.


Mr. Juraj

Po stopách našich predkov

Na hodinách dejepisu robíme pravidelne niekoľko projektov. Jedným z nich bol aj projekt: Moji predkovia – história mojej rodiny.

Na poslednú hodinu sme si preto všetci pripravili rodokmeň našej rodiny v aplikácii Myheritage. Pri pátraní po našich predkoch a ich životných osudoch sme sa dozvedeli veľmi veľa zaujímavého. Niektorí z nás dokonca priniesli rodinné kroniky a spolu sme zistili, že korene mnohých z nás siahajú až do 17. alebo 18. storočia. Pri preberaní sa rodokmeňmi sme si tiež spomenuli na príbuzných, ktorí tu už bohužiaľ nie sú  medzi nami.

Celkovo bola naša hodina zaujímavá a každý z nás sa naučil vypracovať si svoj vlastný rodokmeň respektíve rodostrom.

Mr. Andrej

Hodina občianskej náuky v III.A

Na našich hodinách občianskej náuky, častokrát riešime aktuálne témy a ich vplyv na naše životy, pretože jedným z cieľov týchto hodín je vychovať občana, ktorý je rozhľadený, pozná aktuálne problémy svojej krajiny a vie, čo sa deje vo svete.

Naša posledná hodina bola preto venovaná výsledkom parlamentných volieb v Českej republike, v rámci ktorej študenti spoznali program jednotlivých politických strán, vyjadrovali svoje sympatie alebo nevôľu a zaujímali svoj občiansky postoj k voľbám aj v súvislosti s tým, že 4.11.2017 sa budú konať voľby do VÚC na území Slovenskej republiky.

Hodina bola zaujímavá a mnohí študenti sa naučili nové veci.

Mr. Andrej

Hodina občianskej náuky

Dnes sme na hodine Občianskej náuky zistili ako vznikli peniaze, aká je ich funkcia, na čo peniaze slúžia a aké formy peňazí v súčasnosti používame. Mnohí z nás si priniesli historické mince a bankovky a predstavili ich svojim spolužiakom.

Na záver sme si predstavili jednotlivé meny používané v dnešnom platobnom styku, ich vznik,vývoj,vzhľad a tiež postavenie v súčasnom kurzovom lístku. Takže každý z nás vie, ktorých krajinách sa používa a akú hodnotu má Euro, Dolár, Libra, Yen alebo Juan.

Hodinu sme si užili.

Mr. Andrej

Genetika na kolesách

Z našich tretiakov sa tento rok stanú profesionálni výskumníci. Na hodinách biológie sa venujeme genetike a preto sme sa zapojili do projektu Genetika na kolesách. Natočili sme video o vybranom genetickom probléme a dostali sme sa do finálneho výberu škôl, ktoré navštívia vedci aj s pojazdným genetickým laboratóriom. Na ich príchod a pokusy sa veľmi tešíme.

Ms. Nataly

Kilimanjaro

Students of IIIA put their BESST foot forward in their attempt to match the 38,680 steps needed to reach the peak of Kilimanjaro in Africa. On Friday 29th September, they received a Skype call from a teacher in England who intends to climb the great Mountain in July 2018 and found out a bit more about her motivation.

Today they learned about the Nasir Trust and the plight of children who have been left abandoned or scared by illness. After that, they looked at how much money a typical Kenyan family receives and tried to figure out how they would balance the books. Of course, we had to experience a ‘mountain climb’ so, with pedometers in hand we hit the stairs! Who will be closest to achieving the steps needed to conquer the peak? We’ll find out next week! The challenge has been set!

Ms. Hayley

36.jpg

Medzikultúrni lídri

Byť lídrom neznamená byť najlepším, ale inšpirovať druhých k tomu, aby dosiahli svoj plný potenciál, o spolupráci a úcte voči rôznorodým ľuďom.

Študenti III.A si to vyskúšali na vlastnej koži na hodinách globálnych perspektív počas dvojhodinového projektu, kde sa sa učili sa správať ako keby patrili k iným kultúram. Skúšali si podnikanie a dokonca sa učili nový jazyk!

Jeden tím bol z Na a druhý zo Za. Najskôr sa naučili vlastnú kultúru a potom mali za úlohu zistiť kultúrne detaily druhého tím prv, než mohli s nimi uzatvoriť obchod.

Ako sa žiaci snažili si osvojiť nové pravidlá, narazili na úskalia medzikultúrnej komunikácie, debatovali o výzvach, ktorým musia čeliť v skutočnom svete a nakoniec spolupracovať, aby našli riešenie.

Pre inšpiráciu – Zhanna a Sasha boli zapálené kultúrne líderky, učili sa kultúrne odtiene ešte pred hodinou a vysvetľovali ich svojim novým tímom.

Ms. Hayley

KOČAZ

V dňoch 11.09.2017 až 13.09.2017 absolvovali študenti III.A nášho gymnázia tzv. KOČAZ, teda Kurz ochrany človeka a zdravia v prostredí pohoria Javorníkov. Zmyslom tohoto kurzu je naučiť mladých ľudí pravidlá pohybu a pobytu v prírode, tiež základy zdravotnej a fyzickej prípravy.

Počas celého kurzu bohužiaľ pomerne výdatne pršalo. Napriek tomu odhodlanie a chuť nikomu z prítomných nechýbali, a tak sme absolvovali niekoľko horských túr za vytrvalého dažďa, a podobne tomu tak bolo aj pri streľbe,behu a hode na terč.

Aj keď počasie nebolo vždy naklonené našim plánom všetci sme si to užili a mali výborný pocit z pobytu v nádhernej prírode.

Mr. Andrej