SK EN
Čo je BESST? Triedy Motivačný systém Prijímacie konanie

Vianočný večierok

Vianočný večierok druhého ročníka sa uskutočnil v stredu 13.12.

Druháci si pripravili pre rodičov rôznorodý mix aktivít a predstavení, ktoré mali pobaviť, ale aj ukázať ako sa ich deti vzdelávajú a pracujú v škole. Prvý bod programu bolo video s vianočnými fotkami, ktoré sme spoločne nafotili. Potomstve rodičov prekvapili videom s tancom na pesničku Shape of you od Eda Sheerena, ktorého choreografiu vymysleli šikovné žiačky II. A. Bolo to veľmi vtipné a rodičia sa pri tom pobavili, ale aj ocenili snahu. Ďalšia aktivita bol Kahoot, ktorý ukázal rodičom, že sa na hodinách vzdelávame hravou formou a taktiež si mohli vyskúšať vianočný kvíz. Víťaz získal bonboniéru. Ako štvrté prišli prezentácie o výnimočných ženách histórie, ktoré sme si pripravili na hodinách Global Perspective. Odprezentované boli životy Jane Austen, Marie Currie Sklodowskej, Márie Terézie a Audrey Hepburn. Čerešnička na záver bola súťaž v zdobení medovníkov. Rodičia dostali potrebné pomôcky a medovníky a potom sa hlasovalo o najkrajšie ozdobené kusy. Víťaz získal tašku s prekvapením, ktoré ho po otvorení určite potešilo.

Po konci súťaže sa rodičia a žiaci presunuli do triedy kde bolo občerstvenie - obložené chlebíky, koláčiky, voda a káva.

 Všetci zúčastnení boli spokojní a odchádzali s úsmevmi na tvárach.