SK EN
Čo je BESST? Triedy Motivačný systém Prijímacie konanie

Ordinácia v ružovej záhrade

Na hodinách nemeckého jazyka sme mali za úlohu vymyslieť a natočiť video na tému “Gesundheit”. Naše video s názvom “Ordination im rosa Garten” bolo pre nás veľkou zábavou, keďže počas natáčania sme sa dosť nasmiali. Avšak cieľom, okrem zábavy, bolo zlepšiť si úroveň nemčiny. Aj napriek veľkej snahe sa v našom videu vyskytujú menšie chyby. Zlý slovosled nás v niektorých prípadoch potopil. Ale škola predsa existuje na to, aby sme sa veci učili.

Témou je, že dve kamarátky sa stretnú po dlhej dobe, aby sa spolu porozprávali. No jednej z nich sa stane nehoda a musí ísť k doktorovi na prehliadku. Ako to celé skončilo? Pozrite si celé video a my dúfame, že sa Vám bude páčiť.

Video si môžete pozrieť TU.

Workshop o digitálnej gramotnosti a kritickom myslení

Workshop o digitálnej gramotnosti a kritickom myslení sme zažili v III. A dňa 29.11.2018, keď k nám zavítali slečny z INEX a veľmi príjemne sme spolu strávili hodinu aktivít, ankiet a diskusií na uvedenú tému. Daný čas, priestor a zaujímavé otázky boli prínosné pre všetkých zúčastnených. Túto aktivitu sme si užili a opäť sme sa presvedčili, že skupinová práca nám vôbec nie je cudzia, práve naopak.

Mr. Andrej

Beseda a diskusia k dokumentu “Zdravie za milión”

15.11.2018 sa žiaci tretieho a štvrtého ročníka gymnázia zúčastnili v trnavskom Malom Berlíne veľmi zaujímavej projekcie dokumentu “Zdravie za milión”,ktorá bola spojená aj s následnou diskusiou.

Študenti sa spoločne s moderátorom diskusie veľmi seriózne rozprávali o tom či má dnešné Slovensko vôbec hrdinov, či nejaký žijú aj medzi nami alebo o tom, kto je to tzv. Biela vrana.

Celé popoludnie sa nieslo vo veľmi pozitívnom duchu a študenti si diskusiu užili.

Mr. Andrej

Návšteva protinacistického bunkra BS 8 v Petržalke

Pri príležitosti 100-ho výročia vzniku 1.Československej republiky sa žiaci tretieho a štvrtého ročníka zúčastnili exkurzie, v rámci ktorej sme navštívili protinacistický bunker BS 8 – súčasť komplexu pásma pohraničných československých pevností, vybudovaného proti hitlerovskému Nemecku, ako snaha 1. Československej republiky o ochranu vlasti. Žiaci tiež navštívili cintorín Československých hrdinov prvej svetovej vojny a pozreli si imitáciu železnej opony.

Exkurzia bola veľmi zaujímavá aj preto, že žiaci mohli vidieť autentický bunker z danej doby a prežiť chvíle podobné tým, ktoré prežívali československí vojaci i občania ČSSR.

Žiaci jednotlivých ročníkov boli veľmi spokojní a získali ucelenejší pohľad na dobu, v ktorej sa Československá republika nachádzala tesne pred II. Svetovou vojnou a počas studenej vojny.

Mr. Andrej

Deň Zeme v II.B

Deň Zeme nám dal v triede priestor pre rôzne aktivity. Spoločne sme sa pozreli na najnovšiu situáciu plastov v oceáne, viedli sme diskusiu a objasnili si pravidlá recyklovania v škole i doma. Na koniec sme si predstavili Zero waste hnutie a na niekoľkých príkladoch sme si ukázali ako sa v bežnom živote zbaviť plastov a postupne aj iného odpadu. Naša planéta si to zaslúži.

Ms. Nataly

Návšteva Národnej rady Slovenskej republiky

Dňa 4.4.2018 navštívili študenti druhého ročníka Národnú radu SR – hlavný legislatívny orgán moci na území Slovenskej republiky. Dozvedeli sa čosi viac o tom, ako sa na území Slovenskej republiky prijímajú zákony, koľko komorový parlament máme, ako sa volal pôvodne a hlavne veľa zaujímavých postrehov z minulosti a formovania Národnej rady Slovenskej republiky.
Pre študentov to bola veľmi zaujímavá exkurzia, obohatená o nové a zaujímavé informácie, ktoré predtým nevedeli alebo si úplne neuvedomovali, preto ju považujeme za veľmi prínosnú

Mr. Andrej

Hodiny Antiky v II.A

Na našich posledných hodinách Dejepisu sme sa podrobnejšie zaoberali problematikou antického sveta. Tento krát sme sa zamerali na starovekú lekársku vedu, rečníctvo a politiku. Každý študent spracoval video dokument, v ktorom sa sústredil na osobnosť konkrétneho rečníka, politika alebo lekára z obdobia starovekého Grécka.

Hodiny boli zaujímavé a inšpiratívne. Veľa sme sa spoločne naučili.

Mr. Andrej

Objavy a objavitelia v druhom ročníku gymnázia

V rámci našich spoločných hodín dejepisu a rovnako tiež v rámci integrovaného curricula na gymnáziu som študentom zadal projekt: Objavy a objavitelia v období staroveku.

Zmyslom tohoto projektu bolo, aby študenti pochopili prepojenie teórie s praxou respektíve prepojenie jednotlivých problémov vo viacerých predmetoch. Napríklad, že Klaudios Ptolemaios, ktorý vynašiel geocentrický model sveta, o čom sa učíme na hodinách občianskej náuky, zároveň vytváral prvé mapy v dejinách, čo je súčasťou našich hodín geografia, súčasne pozoroval prvé vesmírne sústavy, o ktorých sa žiaci druhého ročníka učia na hodinách fyziky.

Výsledkom študijnej snahy žiakov boli mnohé veľmi pekné  a podnetné práce napríklad o Archimedovi, Pytagorovi, Hippokratovi, starovekých filozofoch a matematikoch. Všetky práce boli spracované do video - projektov.

Mr. Andrej

Vianočný večierok

Vianočný večierok druhého ročníka sa uskutočnil v stredu 13.12.

Druháci si pripravili pre rodičov rôznorodý mix aktivít a predstavení, ktoré mali pobaviť, ale aj ukázať ako sa ich deti vzdelávajú a pracujú v škole. Prvý bod programu bolo video s vianočnými fotkami, ktoré sme spoločne nafotili. Potomstve rodičov prekvapili videom s tancom na pesničku Shape of you od Eda Sheerena, ktorého choreografiu vymysleli šikovné žiačky II. A. Bolo to veľmi vtipné a rodičia sa pri tom pobavili, ale aj ocenili snahu. Ďalšia aktivita bol Kahoot, ktorý ukázal rodičom, že sa na hodinách vzdelávame hravou formou a taktiež si mohli vyskúšať vianočný kvíz. Víťaz získal bonboniéru. Ako štvrté prišli prezentácie o výnimočných ženách histórie, ktoré sme si pripravili na hodinách Global Perspective. Odprezentované boli životy Jane Austen, Marie Currie Sklodowskej, Márie Terézie a Audrey Hepburn. Čerešnička na záver bola súťaž v zdobení medovníkov. Rodičia dostali potrebné pomôcky a medovníky a potom sa hlasovalo o najkrajšie ozdobené kusy. Víťaz získal tašku s prekvapením, ktoré ho po otvorení určite potešilo.

Po konci súťaže sa rodičia a žiaci presunuli do triedy kde bolo občerstvenie - obložené chlebíky, koláčiky, voda a káva.

 Všetci zúčastnení boli spokojní a odchádzali s úsmevmi na tvárach.