SK EN
Čo je BESST? Triedy Motivačný systém Prijímacie konanie

Workshop o digitálnej gramotnosti a kritickom myslení

Workshop o digitálnej gramotnosti a kritickom myslení sme zažili v III. A dňa 29.11.2018, keď k nám zavítali slečny z INEX a veľmi príjemne sme spolu strávili hodinu aktivít, ankiet a diskusií na uvedenú tému. Daný čas, priestor a zaujímavé otázky boli prínosné pre všetkých zúčastnených. Túto aktivitu sme si užili a opäť sme sa presvedčili, že skupinová práca nám vôbec nie je cudzia, práve naopak.

Mr. Andrej

Beseda a diskusia k dokumentu “Zdravie za milión”

15.11.2018 sa žiaci tretieho a štvrtého ročníka gymnázia zúčastnili v trnavskom Malom Berlíne veľmi zaujímavej projekcie dokumentu “Zdravie za milión”,ktorá bola spojená aj s následnou diskusiou.

Študenti sa spoločne s moderátorom diskusie veľmi seriózne rozprávali o tom či má dnešné Slovensko vôbec hrdinov, či nejaký žijú aj medzi nami alebo o tom, kto je to tzv. Biela vrana.

Celé popoludnie sa nieslo vo veľmi pozitívnom duchu a študenti si diskusiu užili.

Mr. Andrej

Návšteva protinacistického bunkra BS 8 v Petržalke

Pri príležitosti 100-ho výročia vzniku 1.Československej republiky sa žiaci tretieho a štvrtého ročníka zúčastnili exkurzie, v rámci ktorej sme navštívili protinacistický bunker BS 8 – súčasť komplexu pásma pohraničných československých pevností, vybudovaného proti hitlerovskému Nemecku, ako snaha 1. Československej republiky o ochranu vlasti. Žiaci tiež navštívili cintorín Československých hrdinov prvej svetovej vojny a pozreli si imitáciu železnej opony.

Exkurzia bola veľmi zaujímavá aj preto, že žiaci mohli vidieť autentický bunker z danej doby a prežiť chvíle podobné tým, ktoré prežívali československí vojaci i občania ČSSR.

Žiaci jednotlivých ročníkov boli veľmi spokojní a získali ucelenejší pohľad na dobu, v ktorej sa Československá republika nachádzala tesne pred II. Svetovou vojnou a počas studenej vojny.

Mr. Andrej

Deň Zeme v II.B

Deň Zeme nám dal v triede priestor pre rôzne aktivity. Spoločne sme sa pozreli na najnovšiu situáciu plastov v oceáne, viedli sme diskusiu a objasnili si pravidlá recyklovania v škole i doma. Na koniec sme si predstavili Zero waste hnutie a na niekoľkých príkladoch sme si ukázali ako sa v bežnom živote zbaviť plastov a postupne aj iného odpadu. Naša planéta si to zaslúži.

Ms. Nataly

Návšteva Národnej rady Slovenskej republiky

Dňa 4.4.2018 navštívili študenti druhého ročníka Národnú radu SR – hlavný legislatívny orgán moci na území Slovenskej republiky. Dozvedeli sa čosi viac o tom, ako sa na území Slovenskej republiky prijímajú zákony, koľko komorový parlament máme, ako sa volal pôvodne a hlavne veľa zaujímavých postrehov z minulosti a formovania Národnej rady Slovenskej republiky.
Pre študentov to bola veľmi zaujímavá exkurzia, obohatená o nové a zaujímavé informácie, ktoré predtým nevedeli alebo si úplne neuvedomovali, preto ju považujeme za veľmi prínosnú

Mr. Andrej

Hodiny Antiky v II.A

Na našich posledných hodinách Dejepisu sme sa podrobnejšie zaoberali problematikou antického sveta. Tento krát sme sa zamerali na starovekú lekársku vedu, rečníctvo a politiku. Každý študent spracoval video dokument, v ktorom sa sústredil na osobnosť konkrétneho rečníka, politika alebo lekára z obdobia starovekého Grécka.

Hodiny boli zaujímavé a inšpiratívne. Veľa sme sa spoločne naučili.

Mr. Andrej

Objavy a objavitelia v druhom ročníku gymnázia

V rámci našich spoločných hodín dejepisu a rovnako tiež v rámci integrovaného curricula na gymnáziu som študentom zadal projekt: Objavy a objavitelia v období staroveku.

Zmyslom tohoto projektu bolo, aby študenti pochopili prepojenie teórie s praxou respektíve prepojenie jednotlivých problémov vo viacerých predmetoch. Napríklad, že Klaudios Ptolemaios, ktorý vynašiel geocentrický model sveta, o čom sa učíme na hodinách občianskej náuky, zároveň vytváral prvé mapy v dejinách, čo je súčasťou našich hodín geografia, súčasne pozoroval prvé vesmírne sústavy, o ktorých sa žiaci druhého ročníka učia na hodinách fyziky.

Výsledkom študijnej snahy žiakov boli mnohé veľmi pekné  a podnetné práce napríklad o Archimedovi, Pytagorovi, Hippokratovi, starovekých filozofoch a matematikoch. Všetky práce boli spracované do video - projektov.

Mr. Andrej

Vianočný večierok

Vianočný večierok druhého ročníka sa uskutočnil v stredu 13.12.

Druháci si pripravili pre rodičov rôznorodý mix aktivít a predstavení, ktoré mali pobaviť, ale aj ukázať ako sa ich deti vzdelávajú a pracujú v škole. Prvý bod programu bolo video s vianočnými fotkami, ktoré sme spoločne nafotili. Potomstve rodičov prekvapili videom s tancom na pesničku Shape of you od Eda Sheerena, ktorého choreografiu vymysleli šikovné žiačky II. A. Bolo to veľmi vtipné a rodičia sa pri tom pobavili, ale aj ocenili snahu. Ďalšia aktivita bol Kahoot, ktorý ukázal rodičom, že sa na hodinách vzdelávame hravou formou a taktiež si mohli vyskúšať vianočný kvíz. Víťaz získal bonboniéru. Ako štvrté prišli prezentácie o výnimočných ženách histórie, ktoré sme si pripravili na hodinách Global Perspective. Odprezentované boli životy Jane Austen, Marie Currie Sklodowskej, Márie Terézie a Audrey Hepburn. Čerešnička na záver bola súťaž v zdobení medovníkov. Rodičia dostali potrebné pomôcky a medovníky a potom sa hlasovalo o najkrajšie ozdobené kusy. Víťaz získal tašku s prekvapením, ktoré ho po otvorení určite potešilo.

Po konci súťaže sa rodičia a žiaci presunuli do triedy kde bolo občerstvenie - obložené chlebíky, koláčiky, voda a káva.

 Všetci zúčastnení boli spokojní a odchádzali s úsmevmi na tvárach.