SK EN
Čo je BESST? Triedy Motivačný systém Prijímacie konanie

European Language day - continued

I.A Start-ups continued their celebration of European Language Day in their English lesson today. During first lesson, they read some czech and Slovak poems in translation and created a storyboard of the narratives presented. After that, they got creative with some students creating their own poems and others composing rap versions of already existing ones. We all had fun and go to learn a little more about cultural heritage, language and literature.

Adaptačný kurz

Spolu so žiakmi prvého ročníka sme absolvovali adaptačný kurz na Dobrej Vode. Prostredníctvom rôznych zážitkových aktivít sme sa navzájom lepšie spoznávali, rozvíjali a utužovali medzi sebou priateľstvá. Naučili sme sa spolupracovať, vytvorili sme si vlastnú triednu zmluvu a sme pripravení ju rešpektovať a pomáhať si.

Hodnota na mesiac september - komunikácia

V dnešnej dobe je viac ako kedykoľvek doteraz potrebné, aby bol človek komunikačne zručný, to znamená nielen, aby vedel správne a spisovne komunikovať ale, aby mal aj zručnosti, ktoré mu pomôžu komunikovať efektívne. V septembri budú študenti zameraní práve na rozvoj komunikačných zručností. V dvojhodinovom bloku si študenti I.A vyskúšali, aké je to spolupracovať a komunikovať v skupine zodpovednej za prípravu nového produktu pre trh – chutnej a originálnej čokolády. Študenti si museli v rámci skupiny vydiskutovať, ako sa produkt bude volať, ako bude vyzerať, aké bude jeho zloženie, aká bude jeho cieľová skupina a aký bude jeho obal a predajná cena. Študenti zvažovali aj ekologickosť daného produktu a jeho obalu, ako aj férovosť podmienok pre pracujúcich, ktorí sa budú podieľať na výrobnom procese. Tejto náročnej úlohy sa študenti zhostili zodpovedne a mnohí vytvorili naozaj kreatívne  a zaujímavé produkty.