SK EN
About BESST Classes Motivation System Admission Process

Triednické hodiny v IV. A/M

Každý utorok mávame spoločne triednicke hodiny, na ktorých sa ako trieda pravidelne stretávame a riešime naše aktuálne problémy.

Rozprávame sa o detailoch realizácie našej stužkovej, o študijných výsledkoch alebo si pripravujeme triedu k vianočným sviatkom.

Spoločne strávený  čas je myslím vhodný priestor na to, aby sme sa vždy mohli otvorene porozprávať, povedať, čo nás trápi alebo teší, či len tak prežívať veci spolu.

Mr. Andrej