SK EN
About BESST Classes Motivation System Admission Process

Prednáška k problematike: Konkurencia na trhu práce alebo ako si úspešne vybrať univerzitu

V stredu 23.01.2019, k nám zavítal veľmi milý hosť. Bol nim Martin M. z webového portálu profesia.sk. Pre študentov štvrtého a piateho ročníka nášho gymnázia urobil prednášku, spojenú s veľmi prehľadnou prezentáciou, o reálnom stave na slovenskom pracovnom trhu, o zručnostiach, ktoré musí mať absolvent, aby si úspešne našiel svoje budúce zamestnanie a o konkurencii na slovenskom a svetovom pracovnom trhu.

Ku študentom sa tak dostali veľmi dôležité a praktické informácie, ktoré im môžu v budúcnosti veľmi pomôcť.

Prezentácia SCIO – testy všeobecných študijných predpokladov

Dnes, 14.11.2018 sme absolvovali spoločnú prezentáciu o SCIO testoch všeobecných študijných predpokladov, ktoré sú na mnohých fakultách dnešných univerzít v Českej republike a na Slovensku akceptované ako prijímacie pohovory. Študenti IV. A V. ročníka sa zaujímali o podmienky, termíny, registráciu a univerzity, ktoré dané testy akceptujú. Prezentáciu viedol odborník z centra SCIO, takže študenti mali kvalitné informácie hneď z prvej ruky.

Mr. Andrej

Návšteva protinacistického bunkra BS 8 v Petržalke

Pri príležitosti 100-ho výročia vzniku 1.Československej republiky sa žiaci tretieho a štvrtého ročníka zúčastnili exkurzie, v rámci ktorej sme navštívili protinacistický bunker BS 8 – súčasť komplexu pásma pohraničných československých pevností, vybudovaného proti hitlerovskému Nemecku, ako snaha 1. Československej republiky o ochranu vlasti. Žiaci tiež navštívili cintorín Československých hrdinov prvej svetovej vojny a pozreli si imitáciu železnej opony.

Exkurzia bola veľmi zaujímavá aj preto, že žiaci mohli vidieť autentický bunker z danej doby a prežiť chvíle podobné tým, ktoré prežívali československí vojaci i občania ČSSR.

Žiaci jednotlivých ročníkov boli veľmi spokojní a získali ucelenejší pohľad na dobu, v ktorej sa Československá republika nachádzala tesne pred II. Svetovou vojnou a počas studenej vojny.

Mr. Andrej

IV.A/M First day

After a relaxing summer it was wonderful to be reunited with my class! They all looked fantastic in their uniforms and made me really look forward to spending the year ahead with them on new adventures. However, I was somewhat disappointed as during the course of the summer months they have all seemed to have grown considerably and now I am the shortest in my class! Apart from that it was a very happy morning!

Verbálna a neverbálna komunikácia

Študenti III.A sa posledné dva aprílové týždne na hodinách slovenského jazyka venovali téme verbálnej a neverbálnej komunikácie. Pracovali v skupinách na vlastných projektoch, prostredníctvom ktorých mali čo najpútavejšie a najzrozumiteľnejšie priblížiť túto problematiku ostatným spolužiakom. Študenti sa tejto úlohy zhostili zodpovedne a pripravili informačné bloky v rozsahu od 25 do 45 minút, naplnené pre mnohých novými informáciami a zaujímavými praktickými úlohami, vďaka ktorým sa zúčastnení mohli zlepšiť vo verbálnej i neverbálnej komunikácii. Študenti tak majú úspešne za sebou prvý krok k schopnosti lepšie a efektívnejšie komunikovať verbálne aj neverbálne. Verím, že ich táto téma zaujala, a že v rozvoji týchto oblastí budú pokračovať aj každý individuálne, keďže je to devíza do života.

 

Paws for a Cause Project lesson

High leaders in IIIA received a visit from the Cat Deposit Agency today; where they learned about the life of abandoned cats, the difference between a feral and stray cat and what we can do if we come across a sick cat on the street. We also collected a range of cat foot, toys and blankets as our way of giving back to the volunteers who work at, Mackey & Maciatka to help keep Trnava’s homeless cats healthy.

Ms. Hayley

Genetic on wheels

Students from our Year 3 will become a proffesional researchers. On biology lessons we are studying genetics so we decided to participate in the project called ‚Genetics on wheels‘. We made a video about a specific genetical issue and we were chosen. Scientists will come with their laboratory. We are looking forward to meet them and to do experiments with them.

Ms. Nataly

Kilimanjaro

Students of IIIA put their BESST foot forward in their attempt to match the 38,680 steps needed to reach the peak of Kilimanjaro in Africa. On Friday 29th September, they received a Skype call from a teacher in England who intends to climb the great Mountain in July 2018 and found out a bit more about her motivation.

Today they learned about the Nasir Trust and the plight of children who have been left abandoned or scared by illness. After that, they looked at how much money a typical Kenyan family receives and tried to figure out how they would balance the books. Of course, we had to experience a ‘mountain climb’ so, with pedometers in hand we hit the stairs! Who will be closest to achieving the steps needed to conquer the peak? We’ll find out next week! The challenge has been set!

Ms. Hayley

36.jpg

Cross-cultural Leaders

Being a leader isn’t just about being the best that you can be, it’s about inspiring others to achieve their full potential, collaborating and respecting a diverse range of people.

IIIa Global Perspectives students tried this out first hand in a two lesson project where they learnt to behave as if they were from other cultures conducting business – They even learnt a new language!

One team was from Na and the other from Za. First, they learnt their own culture and then they had to figure out the cultural nuances of the other team before attempting to complete a transaction with them.

As they tried to navigate new rules students learnt about the trials of cross-cultural communication, discussed the challenges faced in the real world and ultimately worked together to find a solution.

As for inspiration – Zhanna and Sasha were dedicated cultural leaders, learning the nuances of the culture prior to the lessons and explaining them to their new teams.

Ms. Hayley

KOČAZ

V dňoch 11.09.2017 až 13.09.2017 absolvovali študenti III.A nášho gymnázia tzv. KOČAZ, teda Kurz ochrany človeka a zdravia v prostredí pohoria Javorníkov. Zmyslom tohoto kurzu je naučiť mladých ľudí pravidlá pohybu a pobytu v prírode, tiež základy zdravotnej a fyzickej prípravy.

Počas celého kurzu bohužiaľ pomerne výdatne pršalo. Napriek tomu odhodlanie a chuť nikomu z prítomných nechýbali, a tak sme absolvovali niekoľko horských túr za vytrvalého dažďa, a podobne tomu tak bolo aj pri streľbe,behu a hode na terč.

Aj keď počasie nebolo vždy naklonené našim plánom všetci sme si to užili a mali výborný pocit z pobytu v nádhernej prírode.

Mr. Andre