SK EN
About BESST Classes Motivation System Admission Process

Hodiny Antiky v II.A

Na našich posledných hodinách Dejepisu sme sa podrobnejšie zaoberali problematikou antického sveta. Tento krát sme sa zamerali na starovekú lekársku vedu, rečníctvo a politiku. Každý študent spracoval video dokument, v ktorom sa sústredil na osobnosť konkrétneho rečníka, politika alebo lekára z obdobia starovekého Grécka.

Hodiny boli zaujímavé a inšpiratívne. Veľa sme sa spoločne naučili.

Mr. Andrej