SK EN
About BESST Classes Motivation System Admission Process

Workshop o digitálnej gramotnosti a kritickom myslení

Workshop o digitálnej gramotnosti a kritickom myslení sme zažili v III. A dňa 29.11.2018, keď k nám zavítali slečny z INEX a veľmi príjemne sme spolu strávili hodinu aktivít, ankiet a diskusií na uvedenú tému. Daný čas, priestor a zaujímavé otázky boli prínosné pre všetkých zúčastnených. Túto aktivitu sme si užili a opäť sme sa presvedčili, že skupinová práca nám vôbec nie je cudzia, práve naopak.

Mr. Andrej