SK EN
About BESST Classes Motivation System Admission Process

Objavy a objavitelia v druhom ročníku gymnázia

V rámci našich spoločných hodín dejepisu a rovnako tiež v rámci integrovaného curricula na gymnáziu som študentom zadal projekt: Objavy a objavitelia v období staroveku.

Zmyslom tohoto projektu bolo, aby študenti pochopili prepojenie teórie s praxou respektíve prepojenie jednotlivých problémov vo viacerých predmetoch. Napríklad, že Klaudios Ptolemaios, ktorý vynašiel geocentrický model sveta, o čom sa učíme na hodinách občianskej náuky, zároveň vytváral prvé mapy v dejinách, čo je súčasťou našich hodín geografia, súčasne pozoroval prvé vesmírne sústavy, o ktorých sa žiaci druhého ročníka učia na hodinách fyziky.

Výsledkom študijnej snahy žiakov boli mnohé veľmi pekné  a podnetné práce napríklad o Archimedovi, Pytagorovi, Hippokratovi, starovekých filozofoch a matematikoch. Všetky práce boli spracované do video - projektov.

Mr. Andrej