SK EN
About BESST Classes Motivation System Admission Process

Ordinácia v ružovej záhrade

Na hodinách nemeckého jazyka sme mali za úlohu vymyslieť a natočiť video na tému “Gesundheit”. Naše video s názvom “Ordination im rosa Garten” bolo pre nás veľkou zábavou, keďže počas natáčania sme sa dosť nasmiali. Avšak cieľom, okrem zábavy, bolo zlepšiť si úroveň nemčiny. Aj napriek veľkej snahe sa v našom videu vyskytujú menšie chyby. Zlý slovosled nás v niektorých prípadoch potopil. Ale škola predsa existuje na to, aby sme sa veci učili.

Témou je, že dve kamarátky sa stretnú po dlhej dobe, aby sa spolu porozprávali. No jednej z nich sa stane nehoda a musí ísť k doktorovi na prehliadku. Ako to celé skončilo? Pozrite si celé video a my dúfame, že sa Vám bude páčiť.

Workshop o digitálnej gramotnosti a kritickom myslení

Workshop o digitálnej gramotnosti a kritickom myslení sme zažili v III. A dňa 29.11.2018, keď k nám zavítali slečny z INEX a veľmi príjemne sme spolu strávili hodinu aktivít, ankiet a diskusií na uvedenú tému. Daný čas, priestor a zaujímavé otázky boli prínosné pre všetkých zúčastnených. Túto aktivitu sme si užili a opäť sme sa presvedčili, že skupinová práca nám vôbec nie je cudzia, práve naopak.

Mr. Andrej

Beseda a diskusia k dokumentu “Zdravie za milión”

15.11.2018 sa žiaci tretieho a štvrtého ročníka gymnázia zúčastnili v trnavskom Malom Berlíne veľmi zaujímavej projekcie dokumentu “Zdravie za milión”,ktorá bola spojená aj s následnou diskusiou.

Študenti sa spoločne s moderátorom diskusie veľmi seriózne rozprávali o tom či má dnešné Slovensko vôbec hrdinov, či nejaký žijú aj medzi nami alebo o tom, kto je to tzv. Biela vrana.

Celé popoludnie sa nieslo vo veľmi pozitívnom duchu a študenti si diskusiu užili.

Mr. Andrej

Návšteva protinacistického bunkra BS 8 v Petržalke

Pri príležitosti 100-ho výročia vzniku 1.Československej republiky sa žiaci tretieho a štvrtého ročníka zúčastnili exkurzie, v rámci ktorej sme navštívili protinacistický bunker BS 8 – súčasť komplexu pásma pohraničných československých pevností, vybudovaného proti hitlerovskému Nemecku, ako snaha 1. Československej republiky o ochranu vlasti. Žiaci tiež navštívili cintorín Československých hrdinov prvej svetovej vojny a pozreli si imitáciu železnej opony.

Exkurzia bola veľmi zaujímavá aj preto, že žiaci mohli vidieť autentický bunker z danej doby a prežiť chvíle podobné tým, ktoré prežívali československí vojaci i občania ČSSR.

Žiaci jednotlivých ročníkov boli veľmi spokojní a získali ucelenejší pohľad na dobu, v ktorej sa Československá republika nachádzala tesne pred II. Svetovou vojnou a počas studenej vojny.

Mr. Andrej

Earth Day in IIB


We celebrated the Earth Day in II.B through various activities. We saw a documentary about a current situation with plastics in the ocean and we discussed rules how to recycle in the school and at home. At the end we talked about the Zero Waste movement and found a way how to get rid of plastics first and gradually other wastes too. Our planet deserves it.

Ms. Nataly

Návšteva Národnej rady Slovenskej republiky

Dňa 4.4.2018 navštívili študenti druhého ročníka Národnú radu SR – hlavný legislatívny orgán moci na území Slovenskej republiky.
Dozvedeli sa čosi viac o tom, ako sa na území Slovenskej republiky prijímajú zákony, koľko komorový parlament máme, ako sa volal pôvodne a hlavne veľa zaujímavých postrehov z minulosti a formovania Národnej rady Slovenskej republiky.
Pre študentov to bola veľmi zaujímavá exkurzia, obohatená o nové a zaujímavé informácie, ktoré predtým nevedeli alebo si úplne neuvedomovali, preto ju považujeme za veľmi prínosnú
Mr. Andrej

Objavy a objavitelia v druhom ročníku gymnázia

V rámci našich spoločných hodín dejepisu a rovnako tiež v rámci integrovaného curricula na gymnáziu som študentom zadal projekt: Objavy a objavitelia v období staroveku.

Zmyslom tohoto projektu bolo, aby študenti pochopili prepojenie teórie s praxou respektíve prepojenie jednotlivých problémov vo viacerých predmetoch. Napríklad, že Klaudios Ptolemaios, ktorý vynašiel geocentrický model sveta, o čom sa učíme na hodinách občianskej náuky, zároveň vytváral prvé mapy v dejinách, čo je súčasťou našich hodín geografia, súčasne pozoroval prvé vesmírne sústavy, o ktorých sa žiaci druhého ročníka učia na hodinách fyziky.

Výsledkom študijnej snahy žiakov boli mnohé veľmi pekné  a podnetné práce napríklad o Archimedovi, Pytagorovi, Hippokratovi, starovekých filozofoch a matematikoch. Všetky práce boli spracované do video - projektov.

Mr. Andrej

Christmas party

Christmas party took place at our school on Wednesday, 13.12.

The second graders prepared for their parents mix of activities and shows, which were supposed to entertain, but also to show how the kids are educated and how they work at school. The first point of the program was a video made of Christmas pictures of us, which we took together. Later we presented the dance video on song Shape of you from Ed Sheeran, where the choreography was made by girls from II.A. It was really funny and the parents were entertained, but they also valued the effort. The next activity was Kahoot, which showed to the parents how we are educated in fun way and they also tried the Christmas quiz. The winner got box of chocolates. The fourth show were presentations about important women in history, which we made on the lessons of Global Perspective. We presented the lives of Jane Austen, Marie Currie Sklodowska, Maria Theresa, and Audrey Hepburn. The cherry on top was the competition in decorating the gingerbreads. The parents got the needed supplies and the gingerbreads and then they voted for the best one. The winner got a bag with a surprise.

After the end of the competition the parents and students vent to the classroom with sandwiches and cakes and also some water and coffee.

Everybody was satisfied and leaved with smile on face.

Preparation for their trip to the theatre

In preparation for their trip to the theatre on Friday, Year II put the pieces together in English today. First, they discussed the symbolism associated with some scary pictures before joining together to figure out the plot, characters and setting of Fahrenheit 451. They then created a shared class mind map. Afterwards, they created their own film trailers and storyboards. We are ready for our outing!

Ms. Hayley