SK EN
About BESST Classes Motivation System Admission Process

Návšteva NRSR

V pondelok, 18.02.2019 sa žiaci II. A zúčastnili exkurzie do NRSR, spojenej s návštevou Bratislavského hradu a hradného areálu. Žiaci sa dozvedeli nové informácie z dejín národnej rady, z jej fungovania a realizácie legislatívnych procesov.Exkurzia bola veľmi poučná a zaujímavá.

Mr.Andrej