SK EN
About BESST Classes Motivation System Admission Process

Exkurzia do stredovekej Bratislavy

Študenti I.A a dve študentky II.A sa v rámci predmetov Umenie a kultúra a Humanitné spektrum v stredu 19.12.2018 zúčastnili exkurzie do Bratislavy, kde bolo ich cieľom spoznávať prvky stredovekej architektúry v historickom centre Bratislavy a na Bratislavskom hrade.

V centre Bratislavy študenti absolvovali časť korunovačnej trasy uhorských kráľov a navštívili aj Katedrálu sv. Martina, kde mohli na vlastné oči spoznávať typické prvky gotickej architektúry. Oboznámili sa aj s opevnením stredovekej Bratislavy.

Druhý blok exkurzie bol zameraný na Bratislavský hrad, jeho históriu a zachované prvky stredovekej architektúry v jeho areáli. Keď sme už boli na Bratislavskom hrade, nevynechali sme príležitosť nazrieť aj do vnútra a pozreli sme si niekoľko expozícií SNM. Nie všetky súviseli so stredovekom, ale pre študentov boli určite obohatením. Mali možnosť prezrieť si repliku Svätoštefanskej koruny v korunnej veži, prešli sa krídlom, ktoré v čase pobytu na hrade využíval František Lotrinský, manžel Márie Terézie. Nasali kúsok sprostredkovanej atmosféry zlatého veku Peterhofu - rezidencie ruských imperátorov a spoznali prierez tvorbou významného slovenského modernistického maliara, grafika a ilustrátora Martina Benku.