SK EN
About BESST Classes Motivation System Admission Process

Adaptačný kurz

Spolu so žiakmi prvého ročníka sme absolvovali adaptačný kurz na Dobrej Vode. Prostredníctvom rôznych zážitkových aktivít sme sa navzájom lepšie spoznávali, rozvíjali a utužovali medzi sebou priateľstvá. Naučili sme sa spolupracovať, vytvorili sme si vlastnú triednu zmluvu a sme pripravení ju rešpektovať a pomáhať si.

Prvý deň v škole - II.A

Po dvoch bezstarostných mesiacoch sa opätovne stretávame na pôde gymnázia BESST. Všetkým sa nám naskytla nová možnosť. Bývalí žiaci deviateho ročníka sa dnešným dňom spojili s našimi prvákmi, aby spolu vytvorili triedu druhého ročníka. Podelili sme sa vzájomne o naše predstavy a očakávania, ktoré sa budeme snažiť spoločnými silami počas školského roka dosiahnuť.

St. David’s Day

The 1st March is St. David’s Day - a Welsh day of celebration. Since there are two Welsh teachers in high school, it was decided that the day should be celebrated. With Year 1 it was celebrated with a Welsh-themed lesson linking what they have been studying over the past month

In English lessons this month, Year 1 have been looking at the theme of Transport and Travel and so they had to come up with a persuasive advert or presentation encouraging people to visit Wales. As well as this, students also learned some Welsh dialect used in parts of Wales.

Practice for Chat show presentation

Last month Year 1 worked on looking at autobiographies in English lessons and creating self-portraits in their Art and Culture lessons. They've continued to look at autobiographical writing in Slovak language lessons into this month too. To demonstrate what they have learned, they have created a live chat show about their life in their new school so far. The performance will be performed for visitors at Open House and for the class Christmas Party next month.

Another practice was had today and the students enjoyed themselves. It's shaping up to be a great show!

Matt