SK EN
About BESST Classes Motivation System Admission Process

Výlet do Escape room Brainteaselava v Bratislave

Dňa 25.06.2019 sme s niektorými žiakmi a žiačkami prvého a druhého ročníka navštívili Escape room Brainteaselava v

Bratislave. Našou úlohou nebolo zachrániť sa pred Jánošíkom a jeho družinou, ale práve naopak! Mali sme nájsť zlato, ktoré

Jánošík skryl v horách a zachrániť ho pred drábami. Počas odhaľovania jednotlivých záhad sa ukázalo, že naším chlapcom

záležalo veľmi na záchrane života Jánošíka, pretože zdolali rôzne nástrahy za 50 minút. Dievčatá nakoniec tiežJánošíka

zachránili no tým chlapcov neporazili. Nikto však neklesol na nálade a spolu sme si užili ešte letnú Bratislavu.

Exkurzia do stredovekej Bratislavy

Študenti I.A a dve študentky II.A sa v rámci predmetov Umenie a kultúra a Humanitné spektrum v stredu 19.12.2018 zúčastnili exkurzie do Bratislavy, kde bolo ich cieľom spoznávať prvky stredovekej architektúry v historickom centre Bratislavy a na Bratislavskom hrade.

V centre Bratislavy študenti absolvovali časť korunovačnej trasy uhorských kráľov a navštívili aj Katedrálu sv. Martina, kde mohli na vlastné oči spoznávať typické prvky gotickej architektúry. Oboznámili sa aj s opevnením stredovekej Bratislavy.

Druhý blok exkurzie bol zameraný na Bratislavský hrad, jeho históriu a zachované prvky stredovekej architektúry v jeho areáli. Keď sme už boli na Bratislavskom hrade, nevynechali sme príležitosť nazrieť aj do vnútra a pozreli sme si niekoľko expozícií SNM. Nie všetky súviseli so stredovekom, ale pre študentov boli určite obohatením. Mali možnosť prezrieť si repliku Svätoštefanskej koruny v korunnej veži, prešli sa krídlom, ktoré v čase pobytu na hrade využíval František Lotrinský, manžel Márie Terézie. Nasali kúsok sprostredkovanej atmosféry zlatého veku Peterhofu - rezidencie ruských imperátorov a spoznali prierez tvorbou významného slovenského modernistického maliara, grafika a ilustrátora Martina Benku.

IKID Project

Our Start-up's in I.A used there initiative this week in English; taking ideas from technology, science and history, they created their own useful inventions for the IKid project. From health-beat - a watch that monitors your calmness to an app that trains the brain, they were really innovative and worked really hard to produce some great designs.

European Language day - continued

I.A Start-ups continued their celebration of European Language Day in their English lesson today. During first lesson, they read some czech and Slovak poems in translation and created a storyboard of the narratives presented. After that, they got creative with some students creating their own poems and others composing rap versions of already existing ones. We all had fun and go to learn a little more about cultural heritage, language and literature.

Adaptačný kurz

Spolu so žiakmi prvého ročníka sme absolvovali adaptačný kurz na Dobrej Vode. Prostredníctvom rôznych zážitkových aktivít sme sa navzájom lepšie spoznávali, rozvíjali a utužovali medzi sebou priateľstvá. Naučili sme sa spolupracovať, vytvorili sme si vlastnú triednu zmluvu a sme pripravení ju rešpektovať a pomáhať si.

Hodnota na mesiac september - komunikácia

V dnešnej dobe je viac ako kedykoľvek doteraz potrebné, aby bol človek komunikačne zručný, to znamená nielen, aby vedel správne a spisovne komunikovať ale, aby mal aj zručnosti, ktoré mu pomôžu komunikovať efektívne. V septembri budú študenti zameraní práve na rozvoj komunikačných zručností. V dvojhodinovom bloku si študenti I.A vyskúšali, aké je to spolupracovať a komunikovať v skupine zodpovednej za prípravu nového produktu pre trh – chutnej a originálnej čokolády. Študenti si museli v rámci skupiny vydiskutovať, ako sa produkt bude volať, ako bude vyzerať, aké bude jeho zloženie, aká bude jeho cieľová skupina a aký bude jeho obal a predajná cena. Študenti zvažovali aj ekologickosť daného produktu a jeho obalu, ako aj férovosť podmienok pre pracujúcich, ktorí sa budú podieľať na výrobnom procese. Tejto náročnej úlohy sa študenti zhostili zodpovedne a mnohí vytvorili naozaj kreatívne a zaujímavé produkty.